Na górę strony

Władze Katowickiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Oddział Katowice
Władze Oddziału


Władze Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

W dniu 11 marca 2022 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzono lokalne wybory Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z siedzibą w Chorzowie, ul. Karola Miarki 15a/6, 41-500 Chorzów.
Wybór ilości osób w zarządzie został dokonany zgodnie z art. 23, § 2, Statutu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Na nową kadencję 2022-2026 wybrano następujący skład zarządu, komisji rewizyjnej

Zarząd PTMA Oddział Katowice na lata 2022-2026

Prezes: Marek Substyk
Wiceprezes: Grzegorz Czernecki

Sekretarz: Aleksander Knapik
Skarbnik: Tomasz Rać

Członek Zarządu: Adam Skrzypek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Zapatka
Komisja rewizyjna: Michał Błaszkiewicz
Komisja rewizyjna: Dariusz Krzempek

Sądu koleżeński Oddział postanowił nie wybierać, opierając się na wyborach Zarządu Głównego.