Na górę strony

Władze Katowickiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Oddział Katowice
Władze Oddziału


Władze Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

W dniu 23 lutego 2018 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego im. Augusta Chełkowskiego przeprowadzono lokalne wybory Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Poprzedni Zarząd jeszcze podczas trwania jego kadencji na podstawie głosowania jednomyślnie dokonał skreślenia z listy osób, które nie posiadają opłaconych składek za lata ubiegłe. Następnie po przedstawieniu sprawozdania z działalności za lata 2014-2018 oraz dyskusji nad nim, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

Władze Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Wybór osób w nowym zarządzie został dokonany zgodnie z art. 23, § 1 i 2, Statutu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, uchwalonym w dniu 23 kwietnia 2016 roku w Białymstoku.
Na nową kadencję wybrano następujący skład Zarządu Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Prezesem został Marek Substyk. W skład Zarządu Oddziału weszły następujące osoby: Amadeusz Miszuda, Aleksander Knapik, Piotr Chabior, Tomasz Bobrek, Bartosz Wojczyński, Jakub Kowarczyk, Tomasz Rać, Jerzy Krug, Grzegorz Czernecki i Grzegorz Knap (podana kolejność wg. ilości zdobytych głosów). Na podstawie wyników funkcję wiceprezesa otrzymał Amadeusz Miszuda i Aleksander Knapik. Sekretarzem został Piotr Chabior, skarbnikiem Tomasz Bobrek. W komisji rewizyjnej zasiedli: Jerzy Krug, Grzegorz Czernecki oraz Grzegorz Knap.

Warto dodać, że do wyłonienia wiceprezesa należało przeprowadzić dodatkowe głosowanie. W pierwszym głosowaniu Amadeusz Miszuda, Aleksander Knapik i Piotr Chabior otrzymali jednakową ilość głosów. Dopiero dodatkowe głosowanie wyłoniło dwóch wiceprezesów.
W kolejnym głosowaniu wyłoniliśmy osoby, które będą reprezentowały Oddział na Walnym Zjeździe Delegatów w Planetarium Śląskim w Chorzowie, który odbędzie się w 28 i 29 kwietnia 2018 roku. Katowicki Oddział będą reprezentować następujące osoby: Marek Substyk, Janusz Podleska, Tomasz Bobrek, Jakub Kowarczyk, Bartosz Wojczyński, Aleksander Knapik i Tomasz Rać. rezerwowanymi osobami na Walny Zjazd delegatów są: Amadeusz Miszuda oraz Karol Kucharski. Oddział Katowicki będzie więc reprezentować 7 osób.

Zarząd PTMA Oddział Katowice na lata 2018-2022

Prezes: Marek Substyk
Wiceprezes: Amadeusz Miszuda
Wiceprezes: Aleksander Knapik

Sekretarz: Piotr Chabior
Skarbnik: Tomasz Bobrek

Członek Zarządu: Bartosz Wojczyński
Członek Zarządu: Jakub Kowarczyk
Członek Zarządu: Tomasz Rać

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jerzy Krug
Komisja rewizyjna: Grzegorz Czernecki
Komisja rewizyjna: Grzegorz Knap

Sądu koleżeński Oddział postanowił nie wybierać, opierając się na wyborach Zarządu Głównego.