Na górę strony

USA – Informator praktycznyInformacje podstawowe
Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
Paszport: TAK Paszport tymczasowy: NIE (paszport tymczasowy jest dokumentem uznawanym, ale w celu uzyskania wizy lub ESTA należy zawsze przedłożyć dokument biometryczny, którym polski paszport tymczasowy nie jest. Na paszporcie tymczasowym można opuścić USA, np. w przypadku utraty paszportu biometrycznego w czasie wakacji w USA. Ważny paszport tymczasowy umożliwia wjazd do USA posiadaczowi ważnej wizy amerykańskiej zamieszczonej w nieważnym paszporcie biometrycznym. Należy pamiętać, że wszystkie te dokumenty należy okazać. Podróż z takimi dokumentami jest odstępstwem od generalnej zasady, a ostateczna decyzja co do udzielenia prawa wjazdu do USA należy do służb granicznych i jest zawsze podejmowana indywidualnie).
Dowód osobisty: NIE
Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?
Brak. Dokument musi być ważny. Ważność dokumentu podróży wpływa na ustalenie maksymalnej długości pobytu w USA.
Czy trzeba wyrobić wizę?
Nie, jeśli podróż ma charakter biznesowy lub turystyczny a planowany pobyt nie przekracza 90 dni.
Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?
Ważna ESTA. Posiadacze ważnych wiz turystycznych/biznesowych nie muszą rejestrować ESTA.
Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?
Małoletni podróżujący samodzielnie lub bez rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych powinien być zaopatrzony w zgodę notarialnie poświadczoną i przetłumaczoną na język angielski.
Zasady pobytu
Ograniczenie długości pobytu:
● maksymalnie 90 dni przy wjeździe na ESTA – ostateczna decyzja należy do urzędnika Customs and Border Protection.
● maksymalnie 6 miesięcy przy wjeździe na wizie – ostateczna decyzja należy do urzędnika Customs and Border Protection.
Pamiętaj, aby każdorazowo sprawdzić na stemplu wjazdowym w paszporcie, jak długi okres pobytu został przyznany. Wiele lotnisk w USA zaprzestało stemplowania paszportów stemplem wjazdowym przy wjeździe do USA. Zamiast tego przy każdym wjeździe do USA amerykański Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) tworzy elektroniczny zapis wjazdu (I-94). Swój status można sprawdzić tutaj: https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych. Pamiętaj jednak, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne. Zazwyczaj są one oznakowane komunikatem Private Property – No Tresspasing.
Podstawowym środkiem komunikacji w USA jest samochód. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą restauracyjno-hotelową.
Po Stanach Zjednoczonych można również podróżować koleją (Amtrak; liczba połączeń jest jednak ograniczona) oraz autobusem. Autobusy to najtańsza w USA forma transportu.
Najpopularniejsze jest podróżowanie po USA samolotem. Nadanie bagażu głównego na lotach krajowych oraz rezerwacja miejsca siedzącego wymaga zwykle dodatkowej opłaty.

Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych. Pamiętaj jednak, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne. Zazwyczaj są one oznakowane komunikatem Private Property – No Tresspasing.
Podstawowym środkiem komunikacji w USA jest samochód. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą restauracyjno-hotelową.
Po Stanach Zjednoczonych można również podróżować koleją (Amtrak; liczba połączeń jest jednak ograniczona) oraz autobusem. Autobusy to najtańsza w USA forma transportu.
Najpopularniejsze jest podróżowanie po USA samolotem. Nadanie bagażu głównego na lotach krajowych oraz rezerwacja miejsca siedzącego wymaga zwykle dodatkowej opłaty.

Zdrowie
Stany Zjednoczone nie wymagają szczepień od osób przyjeżdżających z Polski – nie dotyczy COVID. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej zalecanych szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.
Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim poziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy USD, bez badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc ubezpieczenie turystyczne, które pokryje koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Najlepiej, aby była to polisa firmy znanej i mającej przedstawicielstwa w USA.
Bezwzględnie zalecamy wykupienie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia i hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem i transportu medycznego.
Leki na receptę przywożone do USA powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach z dołączoną w oryginale receptą lekarza lub w przypadku braku oryginalnego opakowania – zaświadczeniem lekarskim. Zaleca się, aby podróżować z lekami na własny użytek, w ilościach wystarczających na zaplanowany pobyt. Wszelkie szczegółowe zapytania dotyczące możliwości przywozu lekarstw z zagranicy do USA należy kierować do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA): +1 (301) 796-0356. Jeśli podróżujesz z lekami i masz pytania dotyczące procesu kontroli na lotnisku oraz innych szczególnych okoliczności, możesz także zadzwonić do Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) 72 godziny przed planowanym przylotem pod numer (855) 787-2227 w dni powszednie, od 8:00 do 23:00 ET (czasu wschodnioamerykańskiego) i weekendy/święta od 9:00 do 20:00 ET. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy również kontakt z właściwym amerykańskim urzędem konsularnym.

Informacje dla kierowców
Na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można prowadzić samochód w okresie ważności wizy. Równocześnie trzeba mieć polskie prawo jazdy z tłumaczeniem na język angielski. Możliwość prowadzenia na podstawie polskiego prawa jazdy jest ograniczona i zależy od przepisów stanowych. Naruszenie przepisów drogowych grozi wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia i okoliczności, w których zostało ono popełnione, wysokość mandatu może wynosić od 60 USD np. za nieprawidłowe parkowanie do kilkuset lub nawet 1.000 USD za wyrzucanie śmieci z samochodu. Należy przede wszystkim pamiętać, aby nie przekraczać na autostradach dopuszczalnej prędkości. Różni się ona w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88–120 km/h).
Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących parkowania. Stosuj się do szczegółowych zaleceń widocznych na znakach ulicznych oraz kolorystyki krawężników. Czerwony krawężnik oznacza bezwzględny zakaz parkowania, biały kolor – tzw. loading zone – parkować można maksymalnie do 5 lub 10 minut. Jeśli łamiesz te zasady, bądź przygotowany na bardzo wysokie opłaty nie tylko za mandat, ale także za odholowanie samochodu na policyjny parking, tzw. tow-away. Kierowcy muszą być przygotowani na opłaty parkingowe w różnych formach:
● w przypadku tradycyjnych parkometrów mogą to być czasem wyłącznie 25-centowe monety,
● w przypadku nowocześniejszych automatów – karty kredytowe lub gotówka.
Należy ściśle stosować się do poleceń policji. W czasie kontroli policyjnej wolno wychodzić z samochodu tylko na wyraźne polecenie funkcjonariusza. Wszelkie dyskusje z policją drogową są niewskazane. Odpowiadaj na zadane pytania. Zwracaj szczególną uwagę na formę i treść wypowiedzi, aby nie zostać oskarżonym o słowną napaść na funkcjonariusza, grożenie mu czy sugerowanie wręczenia mu łapówki.
W Stanach Zjednoczonych część autostrad jest płatna. Dotyczy to szczególnie wschodnich stanów. Wysokość opłat jest różna w zależności od stanu. Opłaty często pobierane są również za przejazd przez mosty i tunele.
Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest traktowane nadzwyczaj surowo. Często kierowca zostaje natychmiast aresztowany i odpowiada przed sądem karnym. Zgodnie z prawem amerykańskim zakazane jest nawet przewożenie w samochodzie otwartej butelki zawierającej alkohol.
We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Jeśli wypożyczasz samochód, najlepiej wykup dodatkową polisę typu damage waivers (LDW) oraz collision damage waivers (CDW). Znoszą one odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wypożyczającego.
Zasady korzystania z zagranicznego prawa jazdy różnią się w zależności od stanu. Informacje znajdziesz tutaj.

Cło
Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych muszą wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10.000 USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli przewożona kwota przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, lecz także innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Nie wolno wwozić do USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov.

Obyczaje
Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu. Pamiętaj, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj. Dotyczy to także zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Przydatne informacje
W USA zamieszkuje ponad 9,5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona. W miejscach tych znajdziemy sklepy z polskimi produktami, kościoły, w których odprawiane są msze w języku polskim czy też punkty usługowe, w których można porozumieć się po polsku.
Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa i wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecamy wyrobienie takiej karty w banku przed wyjazdem. Wynajęcie samochodu bez podania karty kredytowej jest niemożliwe. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty, należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w rozbudowanej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o wysokich opłatach za takie transakcje.
Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. przejściówkę należy zabrać ze sobą, ponieważ jest ona bardzo trudno dostępna w USA. Obowiązują też inne jednostki miar, takie jak: mile, stopy, jardy, cale, funty i galony. Warto zaopatrzyć się w kieszonkową tabelę przeliczników.
W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. W większości stanów kupować i pić alkohol mogą osoby, które ukończyły 21 rok życia. Sprzedawca niemal zawsze prosi o okazanie dowodu tożsamości niezależnie od wyglądu nabywcy. W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.
Jeśli musisz wezwać pomoc, zadzwoń pod bezpłatny numer 911. Działa on w całych Stanach Zjednoczonych.
Zwyczajowo napiwki w restauracjach czy punktach usługowych są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20-23% jego wysokości. W wypadku grup sześcioosobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie.
W miejscach publicznych często oferowana jest usługa Valet Parking. Polega ona na tym, że nasz samochód przejmuje i parkuje specjalnie do tego celu wyznaczony pracownik. Jeśli korzystasz z tej usługi, daj parkującemu zwyczajowo przyjęty napiwek.
Opłatę parkingową można obniżyć lub nawet znieść za pomocą tzw. ticket validation. Polega ona na tym, że nanosimy stosowne oznaczenie na bilecie parkingowym (pieczątka, kod laserowy), które uzyskujemy podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonujemy więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacenia za obiad w restauracji czy też korzystania z obiektów sportowych. Pytaj o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.